Thursday, June 30, 2011

one more chance?

...kung pwede lang akong sumigaw nang "ako na lang, ako na lang sana ulit"
siguro nga, siguro nga isang beses lang, hindi na pwedeng ulitin. 
Ang One More Chance, hindi applicable sa lahat ng tao :(