Tuesday, February 22, 2011

huling hantungan

papalapit na ng papalapit ang oras ng iyong pag-alis
...tik tak... tik tak....bawat minutong pumapatak.
ilang saglit pa ay permanente ka nang mawawala 
sa aming mga paningin, sa aming piling.
ayoko mang dumating ang sandaling iyon, 
wala akong magagawa para pigilan ang oras, 
para ibahin ang tadhana - ang tadhanang nakatakda mo kaming lisanin.

...sa kabila noon, iniwan mo kami sa panahong kami ay may kahandaan
kaming lahat, maging ikaw man...
kaya sa araw ng iyong pagpanaw, at sa araw ng iyong libing,
hindi ka na nga magiging parte ng bawat naming paggising,
kinabukasan....wala ka na sa aming piling.
hindi man maabot ng tingin, nasa isip ka namin ng taimtim.
...hindi  ka namin malilimutan, Inay!