Monday, April 11, 2011

Para Sa Iyo
masaya akong aakyat sa entabladong ito
kakaibang damdamin, medyo may halong lungkot din,
sabay na rin ang yabang at pagpapakumbaba ko
....ang lahat ng ito'y para sa iyo.

nakasasabik ang araw na ito
talaga namang tagal nang 'pinaghintay ko
marami akong dinaanang pagsubok
at alam kong marami pang darating
ngunit payo mo saki'y wag maging marupok
sa pagtitiyaga, tagumpay ay mararating

sa araw na ito, magtatapos ako
sa buhay ay haharapin isang panibagong yugto
wala ka man para saksihan ito ngayon
...para sa iyo ang lahat ng iyon.
_______________________________________________
My mom never failed to attend all my graduation day since grade school. I offer this to her, I deeply miss her :(