Wednesday, May 18, 2011

Last na'to, Lando!

Huling araw ko na nang pagpunta sa lugar na iyon.  Tama naman ako! Muli kitang makikita.  Tumingin ka sa akin habang dumadaan ako, alam ko iyon dahil tumingin din ako sa iyo.  Gusto ko sanang lumapit at batiin ka, tuloy na rin eh magpaalam sa'yo.  Gusto kong magkaroon ng pagkakataon para sabihin sa'yo lahat lahat, hindi sa kung anupaman, alam ko naman kasing hindi na pwede --- pareho tayo---- ikaw, dahil may babae nang bumihag sa iyong puso, at ako, dahil aalis na ako at haharap sa isang malaking hamon at pagsubok na kailangan kong pagdaanan ng mag-isa, kundi para lang sana malaman mo at mawala na sa isip at puso ko ang pabigat na ito na dulot ng matagal-tagal ko na ring paghanga sa iyo.


Sayang dahil may kasama ka noon habang ako naman ay may mga kausap din.  Sayang dahil ito na ang huling pagkakataon...


Ganunpaman, Lando, hindi pa tapos ang ating kuwento.