Saturday, September 17, 2011

mag-isa!

...wag mong iwan ang isang taong nagsasanay palang mag-isa, dahil pag nasanay na siya at kaya niya na, dun mo malalaman na hindi mo na pala siya kayang iwan dahil natatakot ka na ring mag-isa :(