Sunday, February 20, 2011

Kalansing

Bumukas ang salaming pintuan
Pumasok ang mga batang
may putikang paa,
bitbit ang supot
na puno ng barya…

Sosyal na rosas na
lalagyan…
Laman ay siyam na raang
mamisong barya,
lukot na beinte,
kalawanging tanso,
alay sa pinakamamahal
na butihing guro.


— Alay para kay Ma’am Luz