Friday, March 4, 2011

preso #2

sana walang gapos ang mga kamay at paa, 
walang piring ang mga mata, 
walang busal ang bibig, 
marinig sana ang tinig, 
wala sanang takip ang tenga, 
...marinig sana ang musika, 
wala sanang pinid ang pinto,
bintana sana'y hindi nakapako
. ....sana!